TT127 - THÍCH CA NIÊM HOA - BẢO HÀ

TT127 - THÍCH CA NIÊM HOA - BẢO HÀ

Tên / name: Śākyamuni Buddha

Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Lê (1527) / Le Dynasty (1527)

Xuất xứ / Country: Việt Nam

Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài thếp vàng / Gilded lacquered wood

 

Pho tượng mô tả chân dung Đức Thế Tôn lúc Ngài lớn tuổi, phong thái bình dị của một đại hòa thượng mang sắc thân tứ đại.

Tượng được thực hiện bởi thợ Bảo Hà năm xưa cùng phong cách tạc tượng theo lối dân gian, bỏ hết những phép nhiệm màu, ánh sáng thần thông biến hóa, đưa hình tướng Đức Thế Tôn trở về chỉ là một vị tỳ kheo xuất gia đem giáo lý đến nhân gian. Điều đó phù hợp sâu sắc với chân lý không thể nghĩ bàn của đạo Phật, một đạo không có thần chủ. Ngài chẳng có phép màu ban vui cứu khổ chúng sinh, chẳng có quyền cho ai, hay gián tội ai. Ngài chỉ có những phương pháp triết lý qua quá trình tu hành đạt đến giải thoát.

Người thợ xưa đã cho chúng ta nhìn thấy một vị giáo chủ Thích Ca Mâu Ni bằng xương bằng thịt, cũng có cha mẹ sinh ra, cũng trải qua lão hóa với những đường nét trên sắc mặt, hay những nếp nhăn trên bàn tay.

Quay lại blog