Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 6

Phạm Nghiêm Trai

KIẾT GIÀ PHU TỌA QUÁN ÂM TƯỚNG - BT148

KIẾT GIÀ PHU TỌA QUÁN ÂM TƯỚNG - BT148

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
“Quán Thế Âm” ( Quán Âm) có nghĩa là quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian. Theo Phẩm Phổ môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sở dĩ ngài mang tên gọi như vậy là do hạnh nguyện từ bi cứu khổ nạn, mỗi khi chúng sanh bị khổ ách, nguy cấp liền nhất tâm niệm danh hiệu của bồ tát, ngài liền quán xét âm thanh đó, lập tức cứu họ thoát khỏi tai ách.
Tôn dung Đức Bồ Tát trong pháp tướng kiết già nhập định, ánh mắt từ hòa nghĩ tưởng phương tiện cứu giúp chúng sanh. Tôn tượng tạc thủ công tỉ mỉ từ chất liệu thoát thai sơn mài do nghệ nhân thực hiện . Thân tọa kiết già trên hoa sen, tay ấn thiền định, đầu đội Phật quan, thân trang nghiêm anh lạc, thể hiện bậc đại bi đầy đủ phước báu.
Mã sản phẩm: BT148 - 012V00083
Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu: Thoát thai sơn mài
Kích thước: 40cm
Xem toàn bộ chi tiết