Hoàn thành Đại Bảo Cái cho Chánh Điện Việt Nam Quốc Tự TP.HCM

Hoàn thành Đại Bảo Cái cho Chánh Điện Việt Nam Quốc Tự TP.HCM

Kính bạch quý chư tôn đức, quý Phật tử, quý cư sĩ.
Vào cuối tháng Chạp vừa qua, Phạm Nghiêm Trai được phước duyên tham gia vào quá trình tôn tạo, trang hoàng Phật điện, cúng dường ngôi Tam Bảo tại Việt Nam Quốc Tự - 244 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Bằng tất cả tâm huyết, sự tỉ mỉ, trau chuốt trong quá trình tạo tác; sự kỹ lưỡng, an toàn tuyệt đối và bảo vệ toàn vẹn kim thân đức Phật trong quá trình thi công; được sự gia hộ của chư Phật và thánh chúng, Phạm Nghiêm Trai đã thiết trí hoàn mãn, trang nghiêm ĐẠI BẢO CÁI che đảnh đầu đại kim thân đức Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.
Xin cảm tạ quý chư tôn đức đã tạo cơ duyên để Phạm Nghiêm Trai được góp 1 phần nhỏ công sức trang hoàng Bảo Điện; cảm tạ tâm huyết, tấm lòng, sự thành tâm hướng về phụng sự, tôn kính ngôi tam bảo của anh em thi công cũng như chư vị Phật tử đã có mặt tại thời điểm đó hỗ trợ Phạm Nghiêm Trai thiết trí hoàn tất Đại Bảo Cái.
Phạm Nghiêm Trai xin phép được chia sẻ một số hình ảnh từ quá trình thi công tới lúc hoàn mãn Đại Bảo Cái đến quý Chư Tôn Đức và đại chúng.
Cầu mong sự gia hộ của chư Phật cho phép Phạm Nghiêm Trai được mang nét đẹp thiền môn đến muôn nơi.
Mọi thông tin, tư vấn và thi công Đại Bảo Cái, xin vui lòng liên hệ: 0984 40 80 99
Quay lại blog