BT169 - QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

BT169 - QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Tên / Name: Avalokiteśvara Bodhisattva

Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Nguyễn (1802) / Nguyen Dynasty (1802)

Xuất xứ / Country: Việt Nam

Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài thếp vàng / Gilded lacquered wood

Tôn tượng được tạc thủ công từ chất liệu gỗ sơn mài thếp vàng vào thời kỳ nhà Nguyễn và lớp sơn mài được sơn lại và 60 năm trước, với phương pháp sơn mài kết hợp phủ hòe nhiều lớp và thếp vàng bên ngoài. Phần mão và sắc phục được mô tả theo thời kỳ bấy giờ.

Tôn tượng được đặt trên Ngai được cẩn chế từ chất liệu gỗ sơn mài thếp vàng vào thời kỳ cuối nhà Lê - đầu nhà Nguyễn, hoa văn được chạm thủ công tinh tế, phần họa tiết rồng và mây là hai lối chạm khác nhau, tạo thành nét đặc sắc riêng biệt không thua kém gì so với phong cách tạo tượng của các quốc gia khác

Quay lại blog