TT125 - THÍCH CA NHƯ LAI & BAO LAM TÒA CỬU LONG

TT125 - THÍCH CA NHƯ LAI & BAO LAM TÒA CỬU LONG

Tên / Name: Śākyamuni Buddha

Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Lê (1527) / Le Dynasty (1527)

Xuất xứ / Country: Việt Nam

Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài / Lacquered Wood

 

Tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni được thực hiện vào thời nhà Lê, từ chất liệu gỗ với sơn mài và phủ hòe bên ngoài giúp bảo vệ tượng qua nhiều thế kỷ. Tượng được nghệ nhân Việt Nam tạc dưới tướng ngồi kiết già, tay kết ấn thiền định, sắc diện đoan nghiêm của bậc Đại Giác.


Cửu long (chín rồng) - tái hiện hình ảnh lúc Đức Phật ra đời có chín rồng phun nước tắm gội kim thân. Đặc biệt bao lam tòa cửu long được tạc vào thời cuối Lê (1789) - đầu Nguyễn (1802) với điểm nhấn là hình ảnh đức Hoàng hậu Maya giơ cánh tay, trong cánh tay có đức Thái tử chui ra, bên phải là hình ảnh Phạm Thiên dâng tấm y cõi trời để quấn trên thân sơ sinh của Đức Phật. Đây là cách tạo tác hiếm thấy nhất, ở các nước Trung Quốc và Nhật Bản chưa có hình tướng như vậy mà chỉ có ở Việt Nam.

Quay lại blog