TT126 - ĐỄ THÍCH THIÊN VƯƠNG

TT126 - ĐỄ THÍCH THIÊN VƯƠNG

Tên / Name: Jade Emperor

Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Lê (1527) / Le Dynasty (1527)

Xuất xứ / Country: Việt Nam

Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài / Lacquered Wood

-------------------------------------------------------------------

Đế Thích Thiên Vương hay còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngài là chủ của 33 cõi trời. Ở mỗi quốc gia thì hình tướng của Ngài đều khác nhau, ở Ấn Độ hình tướng Ngài có 3 diện mặt, ở Thái Lan thì sắc diện Ngài có 4 mặt (còn gọi là Phật 4 mặt), Trung Quốc thì hình tướng Ngài là vua cõi trời hay gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài không chỉ là vua của cõi trời mà còn là vị hộ trì chánh Pháp của Đức Phật.

Tôn tượng được nghệ nhân Việt Nam thực hiện vào thời nhà Lê từ gỗ sơn mài thếp vàng hoàn chỉnh, với những đường nét chạm khắc uyển chuyển tinh tế, phần hoa văn trên áo được chạm nổi đặc sắc, thân tướng uy nghi, sắc diện trang nghiêm.

Quay lại blog