Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 13

Phạm Nghiêm Trai

BỘ TƯỢNG THẬP NHỊ DƯỢC XOA THẦN TƯỚNG - BT123

BỘ TƯỢNG THẬP NHỊ DƯỢC XOA THẦN TƯỚNG - BT123

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Trai đàn Dược Sư Thất Châu cầu an đầu năm có lẽ đã không còn xa lạ đối với mỗi Phật tử chúng ta. Và trang nghiêm lễ đài cầu an ấy, không thể nào thiếu hình tướng, tranh của Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng, là 12 vị Thần hộ trì Pháp Môn Dược Sư.
Mười hai vị Đại Tướng Dược Xoa biểu thị cho việc ứng thuận với 12 Nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư mà hóa hiện làm Yết Ma Thần gánh vác chúng sinh và hộ vệ cho mọi người. Do ý nghĩa ấy nên 12 vị Thần Tướng này được xem là phân thân của Đức Phật Dược Sư.
Theo ý nghĩa sâu xa hơn: 12 vị Thần Tướng Dược Xoa là thân hóa hiện của chư Phật Bồ Tát, nhận trọng trách thực hành Phật Nguyện và hộ trì chúng sinh. Mỗi vị Thần Tướng đều thống lãnh bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc, tổng cộng thành tám vạn bốn ngàn Dược Xoa. Xưa nay Dược Xoa (Yakṣa) vốn là loài quỷ hay ăn nuốt (năng đạm quỷ), là loài quỷ ác chuyên rình rập hại người, nhìn chung đều thuộc về đường ác. Do tham dự Dược Sư Hội mà các vị này đã sữa chữa lỗi lầm, nghiêng về sự hiền thiện, lại phát Nguyện hộ trì Phật Pháp, trợ giúp người tu hành Chính Pháp Tám vạn bốn ngàn, xưa kia là sự sinh diệt của trần lao hung ác, là tám vạn bốn ngàn phiền não, nay nương theo Công Đức của 12 Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư, chuyển ngay ba Chướng đều thành tám vạn bốn ngàn Tam Muội Tổng Trì, Pháp Môn Diệu Thiện, chuyển hoán tám vạn bốn ngàn phiền não thành tám vạn bốn ngàn Bồ Đề …. minh chứng cho Uy Đức và sự thù thắng của Pháp Môn tiêu trừ phiền não, phát Bồ Đề tâm của Đức Phật Dược Sư vậy.

Mã sản phẩm: BT123 - 012V000025
Xuất xứ: Đài Loan
Chất liệu: Gỗ Chương
Kích thước: 45cm (Toàn tượng)
Xem toàn bộ chi tiết