Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 7

Phạm Nghiêm Trai

TÔN TƯỢNG ĐỊA TẠNG NGỰ ĐỀ THÍNH - BT197

TÔN TƯỢNG ĐỊA TẠNG NGỰ ĐỀ THÍNH - BT197

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Hình tượng Địa Tạng Bồ Tát là hình tướng người xuất gia, đội mão hoặc để đầu trần. Đặc điểm dễ nhận diện nhất về Tượng Địa Tạng Bồ Tát là một tay cầm tích trượng, một tay cầm minh châu. Ngài có thể ở tư thế đứng hoặc ngồi trên đài sen, ngồi trên kỳ lân (đề thính)… Hình tượng của Ngài là một biểu pháp của nhà Phật. Gậy tích biểu ý cho tứ đế và thập nhị nhân duyên, minh châu biểu ý cho trí tuệ soi sáng tất cả chốn u minh. Làm cho mọi chúng sanh bị giam cầm trong ngục tối trông thấy ánh sáng đều được giải thoát khỏi ngục hình.
Tôn tượng được thực hiện tỉ mỉ từ chất liệu đồng thếp vàng, cẩn đá quý thất bảo tinh tế qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đài Loan. Tôn tượng tạo nên hình tướng Địa Tạng Đại Sĩ ngồi trên Đề Thính, thân khoác ca sa tướng phước điền, tay cầm minh châu, tay cầm gậy tích, sắc diện đoan nghiêm từ hòa. Ngài cũng là một trong bốn Đại Bồ Tát tiêu biểu của Phật giáo Đại Thừa.
Mã sản phẩm: BT197 - 012V005782
Xuất xứ: Đài Loan
Chất liệu: Đồng thếp vàng
Kích thước: 42cm x 25cm x 68cm
Xem toàn bộ chi tiết