Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 7

Phạm Nghiêm Trai

TÔN TƯỢNG KIẾT TƯỜNG THIÊN - BT128

TÔN TƯỢNG KIẾT TƯỜNG THIÊN - BT128

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Kiết Tường Thiên có tên Phạn là‘SRÌ MAHÀDEVI, dịch âm là: Thất lợi ma ha đề tỳ, dịch nghĩa là: Kiết Tường Đại Thiên Nữ. Đây là vị Thần hay ban bố Phước Đức.
Trong kinh chép rằng: Vào thời Phật Tỳ Bà Thi, Bồ Tát này là cô gái tên Nguyện Sa làm 3 cái bánh Phước Điền phụng cúng Đức Phật ấy rồi phát thệ rằng: “Đời sau, con làm Bồ Tát Mãn Nguyện, lúc thành Đẳng Chánh Giác sẽ mang hình thể nữ, diện mạo đoan chính, đủ tướng trăng tròn, ban phước cho tất cả chúng sinh, nguyện chẳng bỏ thân nữ, chẳng bỏ Diêm Giới ( cõi Diêm Phù Đề ) chuyên cứu độ chúng sinh”. Nếu có người cúng dường Bồ Tát này, sẽ khiến cho nương nhờ Phước Trí. Do vậy Bồ Tát này có tên gọi là Thiên Nữ Phước Phần.
Kinh Đại Kiết Tường Kinh ghi: “Này Thiên nữ Kiết Tường! Ngươi sẽ ở Thế Giới Kiết Tường Bảo Trang Nghiêm thành Đẳng Chánh Giác, hiệu là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác Kiết Tường Ma Ni Bảo Sanh”.
Kiết Tường Thiên hiện ra 3 loại thân.
– Thượng Căn thì hiện hình Thiên Nữ Đại Biện Tài.
– Trung Căn thì hiện hình Thiên nữ Đại Kiết Tường.
– Hạ Căn thì hiện hình Công Đức Thiên. Nay gọi là: Thiên nữ
Tôn tượng Kiết Tường Thiên Thiên được chạm khắc thủ công tỉ mỉ trong tướng vị Thiên nữ, sắc diện đoan nghiêm, thân trang sức bằng mọi thứ anh lạc, vòng xuyến, ngọc đeo tai, khoác thiên y, đội mão báu. Thiên nữ tay trái cầm Như Ý Bảo Châu, tay phải kết ấn. Tôn tượng với những đường nét tinh tế, kết hợp thiên y được vẽ thủ công họa tiết viền vàng làm điểm nhấn, thân tướng đoan nghiêm đứng trên liên tòa, thủ hộ cho các hành giả tu học và hộ trì Tam Bảo.

Mã sản phẩm: BT128 - 012V000023
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Gỗ
Kích thước: Cao 66cm x Ngang 28cm
Xem toàn bộ chi tiết