Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 7

Phạm Nghiêm Trai

TÔN TƯỢNG LỤC ĐỘ MẪU NGỰ THANH SƯ - BT226

TÔN TƯỢNG LỤC ĐỘ MẪU NGỰ THANH SƯ - BT226

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Tara, Ngài là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, có thể thỏa mãn mọi ước muốn của chúng sanh. Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện và hoàn thành mọi hoạt động giác ngộ của chư Phật.
Ngài trong tư thế ngồi tự tại, đầu đội mão báu, thân trang nghiêm anh lạc. Chân trái Ngài co vào phía trong lòng, tỏ rõ rằng Ngài kiểm soát toàn bộ năng lượng vi tế bên trong. Tay phải Ngài duỗi thẳng kết Thí Nguyện Ấn là tư thế bố thí biểu ý là Ngài sẵn sàng ban cho tài sản, tình yêu thương, sự bảo hộ chúng sinh. Tay trái của Ngài kết Ấn Tam Bảo biểu ý giao phó bản thân chúng ta nương tựa Ba ngôi báu và thực hành giáo pháp giải thoát. Chân phải duỗi hướng ra phía ngoài, nhấn mạnh các công hạnh hạnh từ bi vị tha, phương tiện thiện xảo của con đường giác ngộ. Trong mỗi bàn tay của Ngài trì giữ hoa Utpala, hoa sen xanh.
Tôn tượng được cẩn chế từ chất liệu đồng theo phương pháp thủ công đặc biệt do nghệ nhân Đài Loạn thực hiện. Phần thân và sắc diện Tôn tượng được thếp vàng tinh tế, riêng phần áo và sư tử tòa được vẻ thủ công từ các loại đá quý mài nhuyễn thành màu phối hợp hài hòa mang nét đẹp trang nhã. Tôn tượng trong tướng ngồi tự tại trên sư tử, tay kiết ấn, tay trì liên hoa biểu thị tâm đại bi vô ngại/ Đặc biệt, đây là mẫu tượng đoạt giải tại triển lãm Hạ Môn năm 2019
Mã sản phẩm: BT226 - 012V000255
Xuất xứ: Đài Loan
Chất liệu: Đồng
Kích thước: 57cm x 35cm x 69cm
Xem toàn bộ chi tiết