Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

Phạm Nghiêm Trai

TÔN TƯỢNG LỤC ĐỘ MẪU TARA - BT198A

TÔN TƯỢNG LỤC ĐỘ MẪU TARA - BT198A

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Tara, Ngài là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, có thể thỏa mãn mọi ước muốn của chúng sanh. Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện và hoàn thành mọi hoạt động giác ngộ của chư Phật.
Không chỉ làm mãn nguyện bất cứ mong cầu nào của chúng sanh, mà Ngài còn giúp làm tan biến những nỗi sợ hãi của họ, như tám nỗi sợ lớn và mười sáu nỗi sợ nhỏ trong đó có nỗi sợ bị trộm cướp, sợ nước, rắn, chất độc, tù đày, v.v…, cả mọi nỗi sợ nội tâm trên con đường tới chân lý tuyệt đối.
Ngài trong tư thế ngồi tự tại, đầu đội mão báu, thân trang nghiêm anh lạc. Chân trái Ngài co vào phía trong lòng, tỏ rõ rằng Ngài kiểm soát toàn bộ năng lượng vi tế bên trong. Tay phải Ngài duỗi thẳng kết Thí Nguyện Ấn là tư thế bố thí biểu ý là Ngài sẵn sàng ban cho tài sản, tình yêu thương, sự bảo hộ chúng sinh. Tay trái của Ngài kết Ấn Tam Bảo biểu ý giao phó bản thân chúng ta nương tựa Ba ngôi báu và thực hành giáo pháp giải thoát. Chân phải duỗi hướng ra phía ngoài, nhấn mạnh các công hạnh hạnh từ bi vị tha, phương tiện thiện xảo của con đường giác ngộ. Trong mỗi bàn tay của Ngài trì giữ hoa Utpala, hoa sen xanh. Bên phía tay trái, một bông nụ là nêu biểu chư Phật tương lai, bông nở hoàn toàn là nêu biểu chư Phật quá khứ, bông đang nở là nêu biểu
đức Phật hiện tại.
Tôn tượng Đức Bạch Độ Mẫu (Green Tara) được nghệ nhân chạm khắc tỉ mỉ từ chất liệu đồng mạ vàng với những đường nét uyển chuyển đặc sắc. Sắc diện Ngài đoan nghiêm, thân trang hoàng thất bảo thù thắng, phần áo được chạm khắc họa tiết hoa văn ẩn đặc sắc. Mỗi đặc điểm sắc tướng của Đức Tara minh hoạ cho toàn bộ con đường giác ngộ đạt đến Phật quả và Tara là hợp nhất các tinh túy đức tính, thần lực và công hạnh giác ngộ.
Mã sản phẩm: BT198A -  012V00082
Xuất xứ: Đài Loan
Chất liệu: Đồng
Kích thước: 20cm x 13cm
Xem toàn bộ chi tiết