Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 6

Phạm Nghiêm Trai

TÔN TƯỢNG QUÁN ÂM THẬP NHẤT DIỆN - BT143

TÔN TƯỢNG QUÁN ÂM THẬP NHẤT DIỆN - BT143

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát này có tên Phạn là EKĀDAŚA MUKHA AVALOKITEŚVARA, dịch âm là Ế Ca Na Xà Mục Khư A Phộc Lộ Chỉ Đế Thấp Phộc La. Dịch nghĩa là Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm. Cầu đảo Tôn này có thể trừ bệnh diệt tội.
Trong Quán Âm Bộ Tộc (Padma-kulāya:Liên Hoa Bộ) đặc biệt dùng Tôn này là Tôn của Diệu Thành Tựu (Susiddhi), biểu thị cho tướng Thành Tựu của Nhân Đức (Hetu-guṇa) với Quả Đức (Phala-guṇa).
Đà La Ni Tập Kinh, một vài Kinh do Ngài Huyền Trang dịch và hình tượng lưu bố trong nhân gian thì Thập Nhất Diện Quán Thế Âm có 11 mặt và 2 tay với tay bên phải cầm Pháp Khí (hoặc cầm bình Quân Trì với hoa sen), tay bên trái kết Dữ Nguyện Ấn.
Mười một mặt: biểu thị cho 11 Địa. Tay cầm Pháp Khí (bình Quân Trì hoặc hoa sen): biểu thị cho Phước Trí Thanh Tịnh vốn có trong Bản Tâm của muôn loài. Tay kết Dữ Nguyện Ấn: biểu thị cho ý nghĩa cắt đứt 108 Phiền Não cho tất cả chúng sinh.
Tôn tượng được cẩn chế thủ công tỉ mỉ từ chất liệu gỗ qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân xứ Phù Tang thực hiện, với những đường nét tinh tế uyển chuyển, sắc diện đoan nghiêm từ bi mẫn. Thân trang nghiêm phục sức, hai tay kết dữ nguyện ấn, điểm đặc biệt chính là phần mắt của tượng, bằng phương pháp bí truyền được các nghệ nhân đưa đá quý vào làm mắt tượng (khi gặp ánh sáng có độ phản chiếu, còn gọi là mắt sống). tôn tượng là một tác phẩm nghệ thuật đầy tâm huyết và lòng kính ngưỡng mà người nghệ nhân chế tác thành.
Mã sản phẩm: BT143 - 012V000084
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Gỗ
Kích thước: 103cm
Xem toàn bộ chi tiết