Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 6

Phạm Nghiêm Trai

TÔN TƯỢNG SƠ SANH DIỆU TƯỚNG - TT158

TÔN TƯỢNG SƠ SANH DIỆU TƯỚNG - TT158

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Sự ra đời của Đức Phật cũng như bao con người khác, nhưng với một Đức Phật ra đời thì Như Lai Thế Tôn đã giải quyết được tất cả nguồn gốc của sự trầm luân trong sinh tử luân hồi do ‘bản ngã’ cố chấp hằng hữu mang lại, và cuối cùng đến bước chân thứ bảy Ngài đã tuyên bố chấm dứt sinh tử luân hồi.
Tôn tượng được tỉ mỉ tạo dựng với hình tướng tròn đầy của một em bé sơ sanh, mang ý nghĩa Phước Tướng vô lượng của Đức Phật từ thuở mới lọt lòng mẹ vì ngài vốn là con Đức Vua Tịnh Phạn. Thân vận thiên Y của hàng đại Bồ Tát để thể hiện tiền thân ngài là Thiện Huệ Bồ Tát từ trời Đâu Suất mà giáng trần thành Phật.
Phạm Nghiêm Trai kính giới thiệu đến chư Tôn Đức Tăng – Ni và quý Phật tử, Tôn tượng Kim thân sơ sanh Đức Phật Thích Ca, được cẩn chế tỉ mỉ từ ngọc A Phú Hàn qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân thực hiện theo phương pháp thủ công đặc biệt, phần Thiên y và tòa sen được thếp vàng tinh tế. Kim thân Ngài với diện tướng đoan nghiêm đứng trên liên tòa, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất (với hàm ý: Trên trời dưới trời duy Ta độc tôn). Tôn tượng kích thước vừa có thể mộc dục tại các lễ đài nhân dịp Đại lễ Phật Đản.

Mã sản phẩm: TT158
Chất liệu: Gỗ
Kích thước: 120cm
Code: 012V00085
Xem toàn bộ chi tiết