Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Phạm Nghiêm Trai

TRANH BÁT NHÃ TÂM KINH - T030

TRANH BÁT NHÃ TÂM KINH - T030

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết

Bát Nhã (còn được gọi là Bát-lại-nhã, Bát-la-nhã,...), tiếng Pali là Panna, chữ Hán dịch là Trí tuệ, là thứ trí tuệ sáng suốt, thanh tịnh, ly dục, không còn bị chi phối bởi phiền não, ô nhiễm, là thứ trí tuệ đệ nhất, không thứ gì cao hơn, rộng hơn, không thứ gì có thể so sánh cho bằng.


Ba-la-mật (nói cho đủ là Ba-la-mật-đa) dịch nghĩa là Độ hay Đáo bỉ ngạn, có nghĩa là vượt qua bên kia bờ. Ta thường hình dung: bờ bên nầy là sanh tử, phiền não; bờ bên kia là bờ giác hay niết bàn. Đó vẫn còn là ý niệm nhị biên (bên nầy, bên kia). Hành giả, một khi đã chứng nhập Bát nhã ba la mật, thì không còn bờ bên nầy, bờ bên kia (không còn ý niệm nhị biên) vì ngay đó đã là cứu cánh Niết bàn.


Ba-la-mật gồm có sáu pháp (còn gọi là Lục độ), đó là:
- Bố thí Ba-la-mật (Đàn Ba-la-mật).
- Trì giới Ba-la-mật (Thi Ba-la-mật).
- Nhẫn nhục Ba-la-mật (Sàn-đề Ba-la-mật).
- Tinh tấn Ba-la-mật (Tỳ-lê-da Ba-la-mật).
- Thiền định Ba-la-mật (Thiền Ba-la-mật).
- Trí tuệ Ba-la-mật (Bát-nhã Ba-la-mật).


Đó là sáu Đại hạnh của chư Bồ Tát để tự độ (chứng đắc Niết-bàn) và thực hành thêm hạnh Phương tiện để độ tha (độ thoát cho tất cả chúng sanh). Trong sáu Đại hạnh nầy, Bát-nhã Ba-la-mật là thứ cao tột, đệ nhất, vô thượng.


Hiểu một cách khác, Bát-nhã Ba-la-mật là đức hạnh rốt ráo của người quyết tu thành Phật và để cứu độ cho tất cả chúng sanh được đắc quả như mình.


Phạm Nghiêm Trai xin giới thiệu đến quý khách Tranh Bát Nhã Tâm Kinh, là đoan kinh ngắn được đút kết lại từ những tinh túy nhất, chỉ dạy cho chúng sanh quán chiếu tất cả đều là không, nó không tác động và ảnh hưởng đến bổn tâm của chúng ta. Bản tâm kinh ấy được nghệ nhân Nhật Bản viết lại trên nền giấy lụa bồi gấm tinh tế, với từng đường nét chữ uyển chuyển tạo nên bức tranh tuyệt mỹ. Trên tranh được đóng những triện dấu của các nghệ nhân thực hiện.

Mã sản phẩm: T030 - 012008
Xuất xứ: Đông Kinh
Chất liệu: Giấy bồi gấm

Xem toàn bộ chi tiết