Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Phạm Nghiêm Trai

TRANH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT - T099

TRANH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT - T099

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Địa Tạng Bồ Tát là vị đại Bồ Tát có tâm rộng lớn như đất, với lòng tư bi vô lượng. Hạnh nguyện và tiền thân của Ngài được Đức Thế Tôn giới thiệu trong pháp hội nơi cung trời Đao Lợi. Ngài cũng là một trong những vị đại Bồ Tát được đức Phật giao phó trọng trách cứu độ hết thảy chúng sanh, vì nổi khổ đau của chúng sanh nơi cảnh giới tăm tối của tam đồ ác đạo mà Ngài không từ khó nhọc đã phát ra vô số lời thệ nguyện rộng lớn để cứu độ chúng sanh.
Trong các nước Phật giáo phát triển, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí được phụng thờ khắp mọi nơi, các Ngài có nhân duyên rất lớn với chúng sanh mười phương. Tranh được nghệ nhân xứ Phù Tang cẩn họa thủ công tỉ mỉ trên nền giấy lụa bồi gấm Nhật, pháp tướng Bồ Tát Địa Tạng thân vận ca sa phước điền, tay cầm minh châu, tay cầm tích trượng. Bên tả có Bồ Tát Đại Thế Chí, bên hữu là Bồ Tát Quán Âm trong sắc diện đoan nghiêm. Màu sắc trên tranh được vẽ từ đá khoáng tự nhiên mài nhuyễn tạo thành, trên tranh còn có triện dấu của nghệ nhân thực hiện.
Mã sản phẩm: T099 - 0120082
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết