Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Phạm Nghiêm Trai

TRANH LIÊN TÔNG NHỊ TỔ THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ - T113

TRANH LIÊN TÔNG NHỊ TỔ THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ - T113

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết

Tịnh Độ tông Nhật Bản có nguồn gốc từ Tịnh Độ tông Trung Quốc, khởi nguyên do ngài Viên Nhân (794-864) du học Trung Quốc trở về Nhật truyền bá giáo nghĩa Tịnh Độ.

Đại sư Thiện Đạo là người Tứ Châu, tỉnh An Huy, sanh vào năm thứ chín, niên hiệu Đại Nghiệp đời nhà Tùy (theo Tây Lịch là năm 613). Ngài xuất gia từ thời niên thiếu và xem thấy bức tranh cảnh Tây phương quá cảm mến, nên ước mong sớm vãng sanh về cảnh Tịnh độ. Sau khi thọ giới với luật sư Diệu Khai, ngài cung kính đọc kinh Quán vô lượng thọ, biết được cửa ngõ của kinh này là pháp giải thoát sanh tử. Giữa năm Trinh Quán đời nhà Đường, ngài đến Tinh Châu (huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây) lễ bái yết kiến đại sư Đạo Xước, cầu học pháp môn niệm Phật vãng sanh. Sau đó ngài vào Trường An, độ khắp dân chúng, viết hết hàng vạn quyển kinh A-di-đà, vẽ ba trăm bức tranh cõi Cực lạc Tịnh độ. Ban đầu, ngài ở núi Chung Nam (huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây), luôn luôn đến chùa Quang Minh để thuyết pháp.

Tranh được nghệ nhân xứ Phù Tang cẩn họa tỉ mỉ trên nền giấy lụa bồi gấm, thể hiện quá trình hành đạo của Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư. Với sự phối hợp hài hòa giữa các màu sắc đã tạo nên bức tranh toàn hảo.

Mã sản phẩm: T113 - 0120051

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Xem toàn bộ chi tiết