Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Phạm Nghiêm Trai

TRANH NHƯ Ý BẢO LUÂN QUÁN ÂM - T027

TRANH NHƯ Ý BẢO LUÂN QUÁN ÂM - T027

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Bồ Tát Quán Âm vì lòng đại bi tương tưởng chúng hữu tình trong lục đạo nên Ngài thị hiện thân tướng Như Ý Bảo Luân hằng làm viên mãn mọi nguyện vọng của chúng sanh. Căn cứ vào sự ghi chép của Quán Tự Tại Như Ý Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu thì: Bồ Tát có đủ sáu cánh tay, thân màu vàng ròng, trên đảnh kế đội mão báu trang nghiêm, quanh thân có 6 tay, trên mỗi tay biểu thị tướng khác nhau.
Tay hiện tướng suy tư biểu thị thương nhớ tất cả chúng hữu tình. Tay cầm viên mani bảo biểu thị sự thành tựu tất cả nguyện vọng của chúng sanh. Tay cầm tràng hạt biểu thị cứu độ hết thảy nỗi khổ của bàng sanh. Tay cầm hoa sen biểu thị hay tịnh trừ Pháp chẳng chính đúng ở thế gian. Tay cầm bánh xe pháp luân biểu thị hay chuyển bánh xe Pháp vô thượng ở thế gian. Tay chống dưới tòa sen biểu thị tín niệm của chúng sanh không bị tay động.
Tranh do các nghệ nhân cẩn họa tạo thành với từng nét vẽ uyển chuyển thể hiện nét đoan nghiêm, sự từ bi của Đại Bồ Tát. Nghệ nhân chỉ dùng một màu mực đen không lẫn tạp những sắc màu khác tạo nên nét đẹp Thiền trên nền giấy lụa bồi gấm Nhật được dệt thủ công tinh tế kết hợp sợi chỉ vàng lam điểm nhấn, giúp tranh luôn thẳng. Trên tranh còn có những triện ấn của các nghệ nhân thực hiện.
Mã sản phẩm: T027 - 0120041
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết