Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Phạm Nghiêm Trai

TRANH PHỔ BI QUÁN ÂM- T061

TRANH PHỔ BI QUÁN ÂM- T061

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Ngài hiện tướng tay cầm Pháp Y rủ xuống trước, đứng trên núi cao nêu biểu lòng từ bi của Đức Quan Âm rộng khắp ba ngàn Đại thiên Thế giới, thương xót phổ độ hết thảy chúng sinh. Có người cho rằng Tôn này tương đương với Hóa thân Đại Tự Tại Thiên của Bồ tát Quan Âm. Đại Tự Tại Thiên chính là vị thần tối cao của ba cõi, dùng uy đức thù thắng ấy chiếu khắp tất cả, mà phối hợp với từ bi phổ biến bình đẳng của Quan Âm cho nên gọi là Phổ Bi Quan Âm. Tôn dung Đại Sĩ được các nghệ nhân Đông Kinh xưa cẩn họa trên nền giấy lụa bồi gấm Nhật với những đường nét uyển chuyển, tinh tế, tạo nên sắc diện đoan nghiêm của Đức Bồ Tát. Trên tranh có ấn triện của nghệ nhân đã thực hiện.
Mã sản phẩm: T061 - 0120083
Xuất xứ: Đông Kinh
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết