Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Phạm Nghiêm Trai

TRANH TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH - T053

TRANH TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH - T053

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Tây Phương Tam Thánh gồm Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong quá trình tu Bồ Tát đạo, Đức Phật A Di Đà đã phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh, Ngài thiết lập thế giới trang nghiêm Tịnh Độ, nếu chúng sanh nào tín tâm xưng niệm danh hiệu Ngài, khi lâm chung đầy đủ thiện lành đều được Ngài đén tiếp dẫn vãng sanh Tịnh Độ. Nhi vị đại Bồ Tát, do thệ nguyện trợ giúp Phật Di Đà nên thường ở Tịnh Độ và cùng Phật tiếp dẫn những chúng sanh thiện căn. Đức Bồ Tát Quán Âm còn là Phật bổ xứ ở Tịnh Độ khi Đức Di Đà nhập Niết Bàn.
Tôn dung Đức Phật Di Đà và nhị vị Bồ Tát được các nghệ nhân thể hiện tinh tế với những đường nét vẽ chuyển trên nền giấy lụa bồi gấm Nhật. Sắc diện đoan nghiêm của bậc Đại Giác, thân tọa liên tòa trang nghiêm, tay kết ấn tiếp dẫn, tả hữu là nhị vị Bồ Tát thủ chấp kim đài tiếp dẫn chúng sanh. Phần trên của tranh có họa Phật kinh cùng triện ấn của nghệ nhân đã hiện.
Mã sản phẩm: T053 - 012005
Xuất xứ: Đông Kinh
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết