Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Phạm Nghiêm Trai

TRANH THANH CẢNH QUÁN ÂM - T097

TRANH THANH CẢNH QUÁN ÂM - T097

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Thanh Cảnh Quán Âm là một trong 33 ứng thân cửa Đức Bồ Tát. Ngài biểu hiện tướng an tọa trên sườn dốc núi, gối phải dựng đứng, tay cầm nhành liễu, tay nâng tịnh bình. Ánh mắt từ hòa của Đức Bồ Tát nhìn khắp muôn phương, lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng sanh mà cứu giúp. Tôn dung Đại Sĩ được các nghệ nhân họa trên nền giấy lụa bồi gấm Nhật, với những đường nét tinh tế, sắc diện đoan nghiêm, đầu đội Phật quan, thân khoác bạch y, an nhiên tự tại. Trên tranh còn có triện ấn của nghệ nhân đã thực hiện, và bằng phương pháp bồi gấm giúp tranh luôn thẳng, không bị gãy cong.
Mã sản phẩm: T097 - 0120023
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Giấy bồi gấm

Xem toàn bộ chi tiết