Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Phạm Nghiêm Trai

TRANH THÍCH CA NHƯ LAI KHỔ HẠNH - T016

TRANH THÍCH CA NHƯ LAI KHỔ HẠNH - T016

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Từ khổ hạnh lâm đến giác thành là một chặng đường dài 6 năm trong cuộc đời của Đức Phật, tại khổ hạnh lâm Bồ Tát đã trải qua nhiều giai đoạn tu tập với lối sống khổ hạnh tột đỉnh, cuối cùng Bồ tát đã từ bỏ lối sống được xem là tôn quý nhất để theo con đường Trung đạo và trở thành Đấng Đại Giác Thế Tôn. Ngài vượt qua dòng Ni Liên Thiền, đến dưới cội bồ đề và lập thệ nguyện: “Nếu không chứng được đạo quả Vô thượng, thì dầu cho thân thể tan nát, Ta quyết không rời khỏi cội bồ đề này”. Sau 49 ngày đêm thiền định, Bồ tát chứng được Tam minh, tận trừ Tam lậu và biết rằng “Ta đã được giải thoát”.
Hình ảnh ấy được các nghệ nhân Nhật Bản thể hiện qua từng đường nét bút vẽ uyển chuyển, đây tâm huyết trên nền giấy lụa mỏng bồi gấm, hình tướng Đức Thế Tôn ngồi quán niệm về sự tu khổ hạnh của Ngài, lưng tựa bên vách đá, thân khoác ca sa mộc mạc bởi sự phối hợp hài hòa giữa các sắc màu, trên tranh có ấn triện của nghệ nhân thực hiện.
Mã sản phẩm: T016 - 0120082
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết