Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Phạm Nghiêm Trai

TRANH THÍCH CA NHƯ LAI - T109

TRANH THÍCH CA NHƯ LAI - T109

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Tôn tượng được các nghệ nhân xứ Phù Tang thực hiện thủ công tỉ mỉ trên giấy lụa bồi gấm với hình tướng đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tướng ngồi kiết già trên liên hoa, sắc diện đoan nghiêm, thân đắp ca sa tướng phước điền, tay trái nâng bát báu, tay phải kết thủ ấn xúc địa.
Khi Đức Phật Thích Ca chuẩn bị đạt tới thành tựu giác ngộ, Ma Vương đã hiện lên và chất vấn Ngài: “Điều gì sẽ làm chứng cho việc Ngài sẽ đạt giác ngộ? Nhỡ Ngài không đạt giác ngộ thì sao?”. Lúc đó Đức Phật Thích Ca liền chạm tay xuống đất (theo thế ấn “Xúc Địa”) và nói rằng: “Chỉ với một chút xíu công đức thôi, ông có thể được sinh lên trời. Nhưng trên mặt đất này, từ nhiều vô lượng kiếp tới nay, ta đã thực hành Lục Độ Ba La Mật, đã tích lũy tịnh hóa nghiệp chướng, và mặt đất này chính là bằng chứng của ta”. Sau khi Ngài làm như vậy, Địa Thần, bậc cai quản mọi thứ trên mặt đất, liền hiện lên và nói rằng “Đúng vậy, tôi thừa nhận và làm chứng rằng Đức Phật đã tu khổ hạnh và tu tập giải thoát!”.
Mã sản phẩm: T109 - 0120026
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết