Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Phạm Nghiêm Trai

TRANH THIÊN THỦ QUÁN ÂM - T088

TRANH THIÊN THỦ QUÁN ÂM - T088

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc đại Bồ Tát có lòng bi bi vô lượng đối với hết thảy chúng sinh khắp mười phương. Vì lợi ích của chư Thiên và loài người mà Ngài ứng hiện vô số ứng thân, trong đó tiêu biểu nhất là hình tướng thiên thủ thiên nhãn; làm phương tiện thiện xảo cứu giúp tất cả chúng sinh.

Tranh được nghệ nhân xứ Phù Tang cẩn họa trên nền giấy bồi gấm Nhật qua những đường nét tinh tế, uyển chuyển Tôn dung đức Bồ Tát Quán Thế Âm, với sự phối hợp hài hòa giữa các sắc màu đã phần nào thể hiện được phước tướng trang nghiêm của bậc Bồ Tát.

Mã sản phẩm: T088 - 0120041

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Xem toàn bộ chi tiết