Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Phạm Nghiêm Trai

TRANH TRÌ LIÊN QUÁN ÂM - T123

TRANH TRÌ LIÊN QUÁN ÂM - T123

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Đức Bồ tát Quán Âm được biết đến do Đức Phật Thích Ca giới thiệu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa về công hạnh và nhân duyên ứng hóa của Ngài. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có đoạn Đức Thế Tôn nhắc đến Bồ Tát Quán Âm: “Nầy Quán Thế Âm Bồ Tát! Ông có nhân duyên rất lớn đối với chúng sanh cõi Ta Bà…”. Bồ Tát vì hạnh nguyện cứu độ chúng sanh mà thị hiện vào đời, tùy duyên hằng bất biến, tùy chủng loại thể tánh mà ứng thân cứu hộ.

Trong 33 pháp tướng, Ngài thị hiện trong tướng hiệu Trì Liên Quán Âm, thân khoác bạch y, đầu đội Phật quang, tay cầm hoa sen, đức trên liên hoa, thị hiện nơi biển khơi. Tôn dung Ngài được cẩn họa theo phương pháp thủ công trên nền giấy lụa bồi gấm do nghệ nhân Phù Tang thực hiện, với sự phối hợp hài hòa giữa các màu sắc được chế tác từ đá khoáng tự nhiên tạo nên nét đẹp trang nhã. Đặc biệt, trên tranh vẫn còn triện ấn của nghệ nhân thực hiện.

Mã sản phẩm: T123 - 0120042
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết