Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Phạm Nghiêm Trai

TRANH VĂN THÙ BỒ TÁT - T125

TRANH VĂN THÙ BỒ TÁT - T125

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Văn Thù Bồ Tát còn tên gọi khác là Diệu Âm, Diệu Cát Tường,…là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo. Ngài thường thị hiện tướng đoan nghiêm, tay cầm thanh gươm biểu thị phá trừ tất cả ngu si ám độn, thân tọa trên mãnh thú biểu thị oai dũng, vì sư tử được xem là vua của muôn loài với sức mạnh oai vệ. Bồ tát thường được biết đến rất nhiều trong các kinh điển Đại Thừa, là vị Bồ Tát yểm trợ trong quá trình hoằng truyền chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca. Bồ tát Văn Thù thường đại diện cho toàn thể chúng hội đứng lên bạch Phật về nhwuxng nghi vấn của đại chúng, vì trong vô lượng ức kiếp, Ngài từng là vị học giả hầu cần vô lượng ức Phật quá khứ.
Các nghệ nhân Nhật Bản đã cẩn họa tỉ mỉ tôn dung Bậc Bồ Tát đại trí trên nền giấy lụa bồi gấm với diện tướng đoan nghiêm, thân tọa tự tại trên sư tử xanh, tay ẩn trong áo với những đường nét tinh tế, kết hợp cùng sự phối hợp hài hòa giữa các màu sắc tạo nên nét đẹp Thiền của tranh. Trên tranh có đóng triện ấn của nghệ nhân thực hiện.
Mã sản phẩm: T125 - 0120023
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết